SIKLÓS KISTÉRSÉG - Új Esély Közhasznú Egyesület  -  LÉTÉRDEK

"Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” - TÁMOP-5.1.3.-09/2

 
   

A kistérség rövid bemutatása

 
   
A Siklósi kistérség területileg a Baranyai-dombság és a Nyárád-Harkányi sík közé ékelődő Villányi-hegység kistájait érinti.

A Siklósi kistérség településeit földrajzi elhelyezkedésük alapján három csoportba sorolhatjuk:
 
  • A Dél-Baranyai-dombság települései: a Villányi-hegységtől északra fekvő hegységelőtéri dombsági területek.
     
  • A Villányi-hegység közvetlen környezete, a szorosan idetartozó déli hegylábi területek településeivel együtt. Ezen a területen találjuk a kistérség a Villányi Történelmi Borvidékéhez tartozó valamennyi települését.
     
  • A Dráva folyóhoz, annak síksági területeihez tartozó Dráva síkon és a Nyárád-Harkányi-síkon található települések. Ezek a területek alföldi jellegzetességekkel rendelkeznek. Kiemelkedő település és a térség ipari centruma Beremend.

A Duna-Dráva Nemzeti Park és a Szársomlyó Természetvédelmi Terület révén a kistérség termszeti értékei országosan, sőt nemzetközileg ismertek.

 

Agrárium
 

A Siklósi kistérség igen jó természeti adottságokkal rendelkezik. Klímájában erőteljesen érvényesülnek a mediterrán hatások. A napsütéses órák száma sok évi átlagban eléri a 2000-2100 órát. Az évi középhőmérséklet meghaladja az országos átlagértéket, a 11 Celsius fokot.

A térség erőssége az agrárium. Kiváló agroökonómiai adottságai főként a szőlő- és bortermelésnek, a zöldség- és gyümölcstermesztésnek kedveznek. A kiváló mezőségi talajokon a szántóföldi növénykultúrák is jó termést hoznak. Az állattenyésztésben említést érdemel a családi gazdaságok szerepének erősödése és sikeres fejlesztéseik. A térség erőssége, hogy helyi innovációk jelentek meg a borászatban, a gyümölcstermesztésben és részben az állattenyésztésben is.

 

Ipar


A kistérség iparában jelentős szerepet tölt be az építőanyag termelés. Kiemelkedő jelentőségű az élelmiszeripar egy sajátos ágazatának, a borászatnak a térségi jelenléte. Ebben igazán erős és fejlődőképes a kistérség borvidéki része.

 

Településszerkezet


Sajátos adottsága a kistérségnek, hogy többcentrumú. Városai, nagyobb települései (Siklós, Harkány, Villány, Beremend) között munka és funkciómegosztás alakult ki; együttesen képesek kielégíteni a kistérségben fellépő igényeket. Sajnos tettenérhető a kistérségen belüli differenciáltság, amely az egyes települések fejlettségében, lehetőségeinek különbözőségében mutatkozik meg.

 

Turizmus és kulturális örökség


A kistérség vonzerői és kialakított kínálata folytán Baranya legfontosabb fogadóövezetei közé tartozik. Már nem csak Harkány és részben Siklós, vagy Villány ismert a turisztikai piacon, hanem a környező kisebb-nagyobb falvak is (Palkonya, Villánykövesd, Nagyharsány, Drávaszabolcs stb.) Ez köszönhető mindenek előtt a Harkányi gyógyturizmus jelentős keresletének és a környékbeli jó borok hírnevét felhasználó Villány-Siklósi Borútnak.

A jelentős turisztikai kereslet a következő fő kínálatok köré szerveződik:
 
  • Harkány termál- és gyógyturizmusa
  • a Borút településeinek bor, falusi, gasztronómiai és kulturális turizmusa

A turizmus az egyik elsődleges felhasználója a kulturális örökségnek, amelynek megőrzésében igen fontos szerepet játszanak a kistérség helyi civil szervezetei. Főként a nemzetiségi (német) kultúraápoló egyesületek fejtenek ki jelentős aktivitást. A tárgyi kultúra, az épületek, műemlékek megőrzését szolgáló tevékenységeknek bőven van lehetőségük térhódításra.

A Siklósi kistérség jelentős része azon a kiemelendően erőteljes turisztikai vonzerőkkel rendelkező területen található, amely a Villányi-hegységhez kapcsolódik. Baranya vonzerő ellátottságában kijelölhetők bizonyos gócterületek (a Mecsek-hegység és közvetlen környezete Pécs városával, a dunamenti nemzetiségi hagyományokkal bíró települések, a Dél-Zselic és az Ormánság Drávamenti része), amelyek között az egyik legerőteljesebb a Villányi-hegység és közvetlen környezete.

A Siklósi kistérség turisztikai vonzerőit tekintve primátusa van a kulturális örökség vonzerőknek (Siklósi vár, történelmi emlékhelyek, termelési és nemzetiségi tradíciók stb.), ám mellettük a speciális vonzerők (bor, gasztronómia, rendezvények, fesztiválok stb.) és a természeti értékek, táji vonzerők, a speciális klíma, a gyógy- és termálvíz is jelentős szerepet képviselnek.

 

Szálláshelyek


Az idegenforgalom jelentőségét a kereskedelmi szálláshelyek értékesítésével lehet mérni; a Siklósi kistérség helyzete ebből a szempontból is kedvező: a szálláshelyek értékesítése a kistérségben kiemelkedő Baranya kistérségei között.

(Dr. Szabó Géza: Siklós kistérség SAPARD Helyzetfeltárásából - alapján)