SIKLÓS KISTÉRSÉG - Új Esély Közhasznú Egyesület  -  LÉTÉRDEK

"Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” - TÁMOP-5.1.3.-09/2

 
   

A pályázat bemutatása

 
   

Letölthető dokumentumok:

     
Plakát Létérdek      
 


Létérdek
 

TÁMOP-5.1.3.-09/2

„Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért”

Az akcióterület

- LHH-s kistérségek
- Olyan kistérség, melyben legalább 5 halmozott szociális hátránnyal jellemezhető település van
- A települések listája a pályázat mellékletében szerepelt

A Siklósi kistérség akcióterülete

- 17 elsődleges jogosultságú település

- 3 másodlagos jogosultságú település

 Felosztás

-5 mikro-térség

               Kémes

               Kovácshida

               Diósviszló

               Drávaszabolcs

               Old

- Szegregált mikro-térség

        Alsószentmárton-Old-Siklósnagyfalu-Egyházasharaszti

- Szórványtelepülések

      Csarnóta, Babarcszőlős, Nagytótfalu

Az akcióterület térképe

A projekt célja

- A szegénység mélyülésének és generációs átörökítésének mérséklése
- Mélyszegénységben élők integrációja
- Helyi szükségletekre alapozott, reális fejlesztési ötletek, melyek az életkörülmények javítását célozzák
- A településeken és az egymással szoros kapcsolatban lévő településcsoportokon belüli kohézió erősítése

A projekt konkrét célja

Az egyéni, közösségi és terület-fejlesztési igények összekapcsolásával komplex, egyéni és közösségi felzárkóztatás megvalósítása.

Innovatív megközelítés: az egyéni problémák összekapcsolása a közösségi, területfejlesztési igényekkel

A projekt célcsoportja

1. Mélyszegénységben élők

      (akik az alábbiak közül legalább 2 kritériumnak megfelelnek)

- Legalább 3 éve munkanélküli és ez idő alatt legfeljebb közfoglalkoztatásban dolgozott

- Legfeljebb 9-10 osztályt végzett, ami mellett elavult szakképesítéssel rendelkezik
(2 éve nem dolgozott végzettségének megfelelő munkakörben)

- Aktív korú inaktív

- Kettőnél több gyermeket nevel

- Együttműködő képes legyen

2. Az akcióterületen működő önkormányzatok,  intézmények vezetői, alkalmazottai, egyház, civil szervezetek munkatársai

3. Többcélú kistérségi társulás munkatársai, kistérségi fejlesztési bizottságok tagjai

 

       60 fő mélyszegénységben élő és 20 fő önkormányzati, intézményi munkatárs bevonása történik meg.

Tevékenységek 1.

1. Szegénységben élő családok és kisközösségek helyzetének javítását célzó szociális és gyermekjóléti
   szolgáltatásokhoz  tartozó alapszolgáltatásokon kívüli tevékenységek

- Életvitelt, önálló gazdálkodást segítő tanácsadás

- (mikro-térségekben 12 hónap)

- Mentális gondozás-lelki tanácsadás (mikro-térségekben 24 hónap)

- Szülői csoportmunka (mikro-térségekben negyedévente)

- Pályaorientációs csoportmunka (mikro-térségekben 6x10 főx5nap=60 fő)

- Életmódformáló csoportfoglalkozás Deviancia-prevenció (mikro-térségekben negyedévente)

- „Együtt lenni jó” (mikro-térségekben 3 alkalom)

- Haszonkert, díszkert, állattartás ismeretterjesztő előadás (minden településen)

- Értékközpontú szociális munka a családokkal (mikro-térségekben)

- Tanácsadások (mikro-térségekben)

Tevékenységek 2.

2. Közösségfejlesztéshez, közösségi animációhoz és érdekképviselethez tartozó tevékenységek

- Közösségfejlesztési célú művészeti foglalkozás (minden településen 12 hónap )

- „Kőleves” családi nap (minden település)

- Közösségfejlesztési fórum (minden településen negyedévente)

- Terület-településfejlesztési fórum (minden településen negyedévente)

- Mélyszegénység kerekasztal (Siklóson negyedévente)

- „Büszkeségem” cserepiac (mikro-térségenként 2 db)

- Adatbázis létrehozása a meglévő lehetőségek feltárása (minden településre)

- Az akcióterület település és térségfejlesztési koncepciójának kidolgozása Tanulmány (minden településre)

- 2 db kiadvány: Közösségi tudástár, Mindennapi tudástár

Tevékenységek 3.

3. Szakmai műhelyek

- Munkaerő-piaci műhelymunka (60 fő)

- Célszerű gazdálkodó műhelymunka (30 fő)

- Mindennapi állampolgár csoportmunka (60 fő)

- Tanuljunk eredményesen tanulási képességfejlesztő ( mikro-térségekben 4nap, 60fő)

- Számítógépvilág ügyfeleknek(4 mikro-térségben 40 fő)

- Számítógépvilág ügyfelek gyerekeinek (4mikro-térségben 40 fő)

- Kommunikációs csoportmunka az emberközelibb ügyintézésért (2 nap Siklós 30fő)

Tevékenységek 4.

4. Egyéb humán szolgáltatások

- Filmklub (mikro-térségenként negyedévente)

- Egészség a családban (mikro-térségenként 50 fő)

- A szegénység arcai fotókiállítás (mikro-térségenként + záró konferencia)

Megvalósítók

- Projektvezető

- Pénzügyi vezető

- Szakmai vezető

- Szociális munkás

- Közösségfejlesztő

- Területfejlesztő

- Művészeti oktató

- Életvitelt önálló gazdálkodást segítő tanácsadó

- Mentális gondozó

- Közösségi mentorok (4 fő)

Változások a településen

A szakmai megvalósítók rendszeres   jelenléte

 

   Rendezvények, programok

 

   Hasznosítható település és területfejlesztési koncepció

A partnerek feladatai

1. Toborzás

   -  A potenciális ügyfelek eléréséhez segítségnyújtás

2. Helyiség biztosítása a szolgáltatásokhoz, rendezvényekhez, közösségi mentorok számára

3. Részvétel, munkatársak jelenlétének biztosítása a szakmai fórumokon, fejlesztésen

Az elnyert támogatás összege:

145.203.800,- Ft