SIKLÓS KISTÉRSÉG - Új Esély Közhasznú Egyesület  -  LÉTÉRDEK

"Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” - TÁMOP-5.1.3.-09/2

 
   

Új Esély Közhasznú Egyesület

 
   
 

Az Új Esély Közhasznú Egyesület 2002-ben szellemi műhelyként alakult meg. Célja, hogy választ, megoldásokat találjon - s azokat a gyakorlatban is megvalósítsa - a környezete társadalmának kihívásaira, problémáira, közösségi igényeire. Mindezt az egyesület saját kutatásain, programmegvalósításain keresztül, valamint partnerségi hálózatának működtetésével teszi. Az Egyesület tagja az Újra Dolgozom Programok Országos Szövetségének, valamint a Siklósi Foglalkoztatási Paktumnak. Az egyesület ügyvezetője a paktum irányítócsoportjának alelnöke, továbbá a Civilek a foglalkoztatásért csoport vezetője. Az Egyesület számos Európai Uniós és hazai támogatású programot valósított meg: a HEFOP 2.3.2-1-2004-08 és a HEFOP-2.3.2-05/1-2005, a Munkaügyi Központ által finanszírozott „Élőlánc” projektek a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerő-piaci (re)integrációjára, a gyors munkába helyezésre fókuszált. A Siklósi Többcélú Kistérségi Társulással konzorciumban valósították meg a HEFOP-2.2.2-06/1 „Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával” programot, amelyben a foglalkoztathatóság javításának fejlesztéseken és a segítő szervezetek együttműködési modelljén történő megvalósítása valósult meg.

Szintén a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás és az Új Esély Egyesület konzorciumi megvalósításában zajlott a TÁMOP-5.3.1-08/2 „Első lépés”- alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő” program megvalósítása, valamint a jelenleg megvalósulás alatt lévő TÁMOP-5.3.1-C-09/2 „Startállás” c. projekt. A projektek komplex szolgáltatási csomagot tartalmaznak a célcsoport számára, hozzájárulva képességeik, képzettségük, önálló életvezetésük fejlesztéséhez egyben a szegénység, a kirekesztődés megakadályozásához.

Az Új Esély Egyesület 2010-ben elnyerte a ZBR Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram pályázatát (K-36-10-00187X- az. számú), amely a környezetvédelmi hatása mellett közvetlenül kihat a rászorultak szociális helyzetére – új gép, alacsonyabb áramdíj számlák. A támogatásból 78 család 131 hűtő vagy mosógép cseréje történt meg.

Az egyesület 2006-ban szervezője volt a Magyarbólyi Leader Csoportnak, közreműködője a programok megvalósításának. A 2007-ben megalakult Siklós-Sellye Kistérségeket összekötő Leader+ munkacsoport vezető szervezete volt. A hátrányos helyzetű, főként munkanélküli emberek számára biztosított szolgáltatások nem tudtak önfenntartóvá válni, ezért az egyesület működésének stabilitását egyéb forrásokból is fedezik: közösségfejlesztő tevékenység, tanulmányok készítése, oktatás. „Hisszük, hogy kis létszámú vidéki szervezetként tevékenységünk folyamatossága csak a többpólusú működéssel biztosítható, s az eddigi eredményeink is ezt támasztják alá.”

Az Egyesület ügyvezetője a TÁMOP-5.2.5-08/1 „Az elérhető segítség- mobilprevenció a hátrányos helyzetű gyermekekért” c.  projekt projektvezetője volt.

Az Egyesület konzorciumi partnerként vett részt a TÁMOP-5.5.3-09/1 „Somogy megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése” programban, melyben 32 Somogy megyei civil szervezet vett részt.

Megvalósított programjaik fő célja a társadalmi kirekesztődés, a szegénység mérséklése, a térség munkaerő-piaci és humán erőforrás fejlesztése, a lakosságmegtartó erő fokozása, a halmozottan hátrányos helyzetű réteg esélyeinek növelése.  A programokat széleskörű partnerségi háló kialakításával és működtetésével valósították(ják) meg: helyi önkormányzatok, humán szolgáltató szervezetek, munkáltatók, civil szervezetek, többcélú kistérségi társulás. Működési területe között kiemelt a Siklósi Kistérség.